BİZE SORUN
  • info@dururehabilitasyon.com
  • +90 530 322 59 07
  • +90 530 322 59 07

Özel Eğitim

Özel Eğitim

 Özel Eğitim

Özel eğitim; eğitim, sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını tek başına gerçekleştiremeyen kişilerin yeterliliklerinin sağlandığı, karşılandığı süreçtir. Otizm, down sendromu gibi çocukların davranışlarının düzenlenmesi ve kısıtlanmaması için Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimlerine başlanır. Bu aşamada çocuk ya da genç yetişkinlerin özverili bir şekilde eğitim ihtiyaçları da karşılanırken sosyal ve duygusal kontrolleri de sağlanır. Temel yaşam gereksinimleri ve ihtiyaçlarını kazanmanın yanı sıra yetişkinlik dönemlerindeki iş hayatlarına uyum sağlamaları da beklenir. İş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunların veya problemleri en aza indirmek ve bu durumu sürdürebilir olması açısından özel eğitimden faydalanılır. Çeşitli sebeplerle yeterlilik açısından zayıf olan ve yaşıtlarıyla aynı motivasyonda olması beklenen çocuklar için hazırlanan özel programlardan faydalanılır. Bu programlarla birlikte de birey, hem topluma hazırlanır hem de çevrelerine olan duyarlılığı da kontrol edilir. Hem çocuğun hem de ailenin oluşabilecek durumlara hazırlanmaları sağlanır. 

Özel Eğitime Kimler İhtiyaç Duyar?
Doğuştan ya da sonradan oluşan zedelenme ve bazı bedensel engellerden dolayı yaşıtlarıyla uyum sağlayamayacak düzeyde olan bireyler için Özel Eğitim programları tercih edilir. Öğrenmede güçlük, zihinsel yetersizlik, dikkat bozukluğu gibi problemlerin yanı sıra üstün ve özel zekâlı çocuklar da özel eğitime ihtiyaç duyar. Özel eğitim programları sayesinde erişkin dönem için hayatlarına hazırlanırken bir yandan da fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak yeterlilik seviyesine çıkarılması hedeflenir. Her şeyi öğrenemeyen, sistematik bir şekilde çalışılması gereken bazı noktalarda da özel eğitim programları sıklıkla tercih edilir.  Erken yaşta başlayan eğitimlerle birlikte yetenek ve ilgilerinin neler olduğu keşfedilir ve o ilgi alanlarına göre yönlendirilirler. Yaşıtlarının aldığı eğitimden farklı olarak bireysel olarak çalışılır. Kurumda bulunan; fizik tedavi uzmanı, ergoterapist, psikolog gibi eğitmenlerle birlikte çocuğa birçok şey öğretilir. Bu öğretilenleri hem okul içerisinde hem de sosyal çevrelerinde uygulamaları gözlemlenir.

Özel Eğitimin Faydaları Nelerdir?
İnsan küçük yaşlardan itibaren taklit eder. Bu taklit çoğu zaman farkında olmadan gerçekleşir. Özel eğitim programının uyması gereken kurallar kapsamında, ailelerin eğitim süreci boyunca aktif olarak aktivitelere ve eğitimlere katılmaları sağlanır ve desteklenir. Bu eğitim politikaları sayesinde çocuğun ihtiyacı olan özveri, güven eğitmenler tarafından desteklenirken ailenin sağduyulu olması beklenir. Aile ne kadar ilgili olursa çocuktaki gelişim ve değişim o kadar artar. Çocuğun taklit yeteneği de bu dönemde ortaya çıkar. Eğitmen ve ailelerini rol model alabilen çocukların öncelikle doğru ve yanlışı öğrenmesi gerektiği gibi ailenin çocuğa olan yaklaşımı da bir o kadar önemlidir. Bu özel eğitim programıyla birlikte toplumda çocuğun aktif bir şekilde yer bulması ve yeterlilik gereken konularda gelişme gösterir. İş ve özel yaşamlarında kendilerini idare edebilen bireyler haline gelirler. 

Özel Eğitim ve Çocuk Gelişimi
Eğitim her şeyin başında geldiği gibi bir bireyin topluma kazandırılması için başvurulan farklı eğitimlerin de verildiği alanlardan biri de özel eğitim kurumlarıdır. Özel Eğitim, her engelli ve yetersiz olan bireylerin küçük yaşta başlamaları gereken birçok programı kapsar. Örneğin; görme, işitme, ortopedik engelliler için yatılı veya gündüzlü gibi diğer problemler için de seçenekler bulunur. Bu seçeneklerle bireyin ihtiyaçları verimli bir şekilde karşılanması hedeflenir. Toplumdaki roller, statü gibi kavramları tüm eğitim kurumlarında pekiştirdikleri gibi özel eğitim okullarında da gerçekleştirebilirler. Çocukların sosyal gelişimleri sağlanırken, temel ihtiyaçları olan sevgi ve güveni yine bu kurumlarda öğrenirler. Böylece karşılarına çıkabilecek problem ve sorunlarla kendileri başa çıkabilecek bireyler olarak topluma karışmaya hazır olurlar. Eğitimler her süreçte devam eder. Oyun gruplarıyla başlayan sosyalleşme, iletişim süreçleri sırasında kişisel gelişimlerini tamamlamaları hedeflenir. 

Özel gereksinimi olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak yaşamlarına dokunmak ve umutlarını gerçekleştirmek için bir nebze de olsa katkı da bulunmak için Duru özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurduk. Duru Rehabilitasyon merkezi iki şubede faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılının şubat ayında açılan şubemizde otizm, zihinsel yetersizliği olan bireyler ve fizik tedavi programlarında, 2021 yılı ocak ayında faaliyetlerine başlayan şubemizde ise dil konuşma bozuklukları, işitsel rehabilitasyon ve öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

> > > >
Bizi Arayın