BİZE SORUN
  • info@dururehabilitasyon.com
  • +90 530 322 59 07
  • +90 530 322 59 07

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon Merkezi

 Rehabilitasyon Merkezi

Sağlık sorunlarının giderilmesinde kullanılan tedaviler artmış durumdadır. Farklı kurumlarda farklı şekillerde uygulanan bu tedaviler sayesinde birey topluma tekrar kazandırılıyor. Bu kurumlardan biri de rehabilitasyon merkezleridir. Rehabilitasyon, iyileştirme anlamı taşır ve bireyin iyileştirilmesi ve aktif olarak toplumda var olabilmesini sağlar. Rehabilitasyon Merkezi, doğuştan veya kaza sonucu geçici ya da kalıcı hasarı olan hastaların tedavi edildiği özel sağlık merkezleridir. Bu sağlık merkezlerinde bireylerin yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeleri için; ruhsal ve fiziksel olarak tedaviler uygulanır. Madde bağımlıları ve aşırı alkol kullanan bireyler de bu merkezlerde tedavi olabilirler. Madde ve alkol bağımlılarının öncelikle yetenekleri ve ilgileri ön plana çıkarılır. Bu sayede hayata tutunmaları kolaylaşır ve tedavi süreçleri kısalır. Öte yandan engeli bulunan hastaların da tedavileri uygulanırken fiziki tedavinin yanı sıra motive ederek tedavi desteklenir. 

Kimler Rehabilitasyon Merkezi ihtiyacı duyar?
Rehabilitasyon merkezlerine sadece zihinsel ve bedensel yetersizlikleri olan bireylerin gittiği sağlık merkezlerinden biri değildir. Aynı zamanda otizm ve spektrum, yaygın gelişim bozukluğu yaşayan bireylerinde sıklıkla gittiği merkezlerdendir. . Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir arada bulunduğu sağlık kurumları da bulunur. Bu merkezlerde eğitim ve yaşamsal faaliyetleri açısından yetersiz olan bireyler eğitim alırken, yaşamlarının yetişkinlik kısmı için de farkındalıkları arttırılarak eğitim alırlar. Tüm bunların yanı sıra öğrenme bozukluğu yaşayan disleksi hastaları, konuşma zorluğu çeken ve hiperaktivite problemleri olan bireyler için de sıkça tercih edilir. Bireylerin Rehabilitasyon Merkezi içerisinde eğitim almaları için tanı programı uygulanır. Bu tanı programı sayesinde hastalıklar kolaylıkla belirlenirken, eğitim ve iyileştirme süreci daha erken başlamış olur. Böylece hastalıkların ilerleme süreci yavaşlatılır ve birey topluma daha erken kazandırılır.

Rehabilitasyon Merkezi Özellikleri Nelerdir?
Çeşitli sebeplerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyin altında olan bireylerin tercih ettiği bir yer olmasından dolayı bireyler özel programlarla tedavi edilirler. Bireysel olarak uygulanan tedavi ve eğitimler, çocuğun veya yetişkinin sağlıklı duruma getirilmesi için gerekli eğitmenler ve sağlık çalışanları tarafından ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Bu tedavi ve eğitimler sırasında bireyin aile yakınlarının desteği de hasta için önemlidir. Duygusal ve sosyal olarak engellenen bireylerin ailelerinden gördüğü destekle motive olurlar. Bu sebeple tedavi ve eğitim sırasında ailenin özenli ve hassas davranmaları beklenir. Aile desteği alınan süreçlerde, hastalar hem içerisinde bulundukları durumları kabullenmede hem de toplumdan dışlanmada yaşadıkları problemleri bir nebze de olsa aşmaya çalışırlar. Özel eğitim ile birlikte olan rehabilitasyon merkezi çatısı altında eğitim gören çocuklara uygun tedavilerin yanı sıra hazırlanan uygun eğitim programlarıyla birlikte birey olma bilinciyle topluma hazırlanırlar.

Rehabilitasyon Merkezinde Kimler Çalışır?
Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde birçok sağlık çalışanı bulunur. Bu sağlık çalışanlarından bazıları; Fizyoterapist, Psikolog ve danışmanlar ve sosyal hizmetler uzmanları gibidir. Bu uzman kişilerle birlikte hasta hem fizyolojik hem de psikolojik olarak iyileşme gösterir. Ayrıca iyileşme gösteren hastanın yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve sürekliliği sağlanır. Özel eğitim kurumuyla iç içe olan Rehabilitasyon Merkezi, ergoterapist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti gibi uzaman kişileri de çatısı altında bulundurur. Bu yüzden sosyal yaşamında birçok sorunla karşı karşıya olan bireyler de bu gibi kurumları tercih edebilirler. Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuğun ve bireyin toplumdaki yerinin ve aktivitesinin en iyi şekilde olmasını amaçlarken, kendi kendine olan yeterliliklerini ve aşırılıklarını da düzenler. Çocuğa verilen eğitim başlangıcının erken yaşlarda olması önemli bir husustur.

Özel gereksinimi olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak yaşamlarına dokunmak ve umutlarını gerçekleştirmek için bir nebze de olsa katkı da bulunmak için Duru özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurduk. Duru Rehabilitasyon merkezi iki şubede faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılının şubat ayında açılan şubemizde otizm, zihinsel yetersizliği olan bireyler ve fizik tedavi programlarında, 2021 yılı ocak ayında faaliyetlerine başlayan şubemizde ise dil konuşma bozuklukları, işitsel rehabilitasyon ve öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

> > > >
Bizi Arayın