BİZE SORUN
  • info@dururehabilitasyon.com
  • +90 530 322 59 07
  • +90 530 322 59 07

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü

 Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğünün diğer adı disleksidir. Öğrenme güçlüğü okul çağından önceki çocuklarda 0-3 yaş arasındaki çocuklarda konuşma güçlüğü olarak başlayabilir. Bu süreçteki çocuklara disleksi teşhisi de konulabilir. Bu yüzden öğrenmede yaşanan güçlüğün temellerinin araştırılması bireyin tedavi sürecinde etkili olacaktır. Öğrenme güçlüğünün dikkat çekici yanlarından birisi de ellerdeki motor becerilerindeki sorundur. Sol eldeki bariz zayıflığın yanında sağ elin yavaş olması durumu dikkat çeker. Yaş arttıkça motor performans görsel olarak desteklendikleri takdirde disleksi olan bireylerde bazı motor becerilerde gelişme kaydedilir.

Perspektiften yoksun olabilen bisiklet sürerken dahi sorun yaşayan bireylerde öğrenme güçlüğünden bahsedilebilir. Yön karışıklığının da görüldüğü disleksi probleminde öğrenme güçlüğünün yanı sıra öğrenilen bilginin de bir süre sonra unutulması söz konusudur. Bu sayede öğrenme güçlüğü erken fark edilerek iyileştirme sürecine başlanabilir. Bu öğrenme güçlüğü eğitimle birlikte yaş ilerledikçe düzelme görülse de yaşıtlarına oranla farklılıklar görülür. Öğrenme güçlüğünde problem yaşayan grup içerinde yer alanlardan biri de diskalkuli olan çocuklardır. Diskulki olan çocuklar, sayıları algılamada güçlük yaşarlar. Yazı yazma durumlarını etkileyen disleksi problemi sonucunda yazılarındaki sıklıkla yer değiştiren ve baş aşağı bir şekilde harfleri ve kelimeleri yerleştirirler. Çok basamaklı sayılarda yaşanan Öğrenme Güçlüğü de sıklıkla görünen bir problemdir. Çarpma bölme gibi işlemlerde sayıları uygun aralıklarla yazamazlar ve hesaplamada da sıkıntı yaşarlar.

Matematik işlemlerinde olduğu gibi sosyal hayatlarında da akıl yürütme konusunda yaşanan sorunun sonucunda konutları algılama, anlama ve tepki vermede de güçlük yaşanır. Algısal olarak mekânsal hatırlamalarda karşılaşılan sıkıntılarda diskalkuli problemi yaşayan bireylerdeki geometrik işlemlerde güçlük yaşanmasının bir sonucudur. Bu yüzden perspektif algılamalarda da doğrudan problemler görülebilir.

Öğrenme Güçlüğü ve Eğitim Hayatı
Öğrenme güçlüğü, yaşıtlarına nazaran normal bir akıl seviyesine sahip ya da normalden fazla akıl seviyesine sahip olan çocuklarda yazma, dinleme, okuma ya da sözel iletişim kurmada güçlük gibi zorluklar yaşamasıdır. Bu çocuklar, okul çağlarında erken fark edildiklerinde tembel öğrenci olarak ifade edilmemelidirler. Sorunun kaynağını öğrenmek için öğretmenler, eğitmenler çocukla ve ailesiyle iletişim kurmalıdırlar.  Sık sık küçük kazalar yaşayan ve sakar olarak adlandırılan çocuklar ve bireylerde de disleksi görülebileceği unutulmamalıdır.  Sebebi net olarak bilinmeyen öğrenme güçlüğü için yapılan araştırmalarda beyin yapısındaki işlevsel farklılıklarla ilgili olduğu düşünülmektedir. Anne-babada benzer bir durum ya da kardeşlerden herhangi birinde öğrenme güçlüğü görülmüşse diğer çocuklarda da olma ihtimali yükselir.

Öğrenme Güçlüğü ve Tedavi Süreci
Tedavi edilebilir bir problem olan öğrenme güçlüğü, diğer ismiyle disleksi, doğru teşhis ve tedaviyle büyük oranda iyileşebilen bir sorundur. Öğrenme Güçlüğü yaşan bireyler için özel programların hazırlandığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek alabilirler. Alınan bu destekle birlikte psikolojik eğitim de süreç içerisinde yer almalıdır. Bu psikolojik ile birlikte çocuk ya da yetişkin yaşadığı sorunları ruhsal olarak hafifletir. Okul programının uzman tarafından takip edilerek, öğretmen ile de iş birliği yapması çocuğun eğitimi ve Öğrenme Güçlüğü sorununun iyileşmesinde önemlidir. Uzman kişinin aile ve öğretmeniyle konuşarak çocuğun eğitim ve sosyal çevresindeki öğrenme sürecindeki kolaylığı sağlamasında yarar vardır. Ailenin bu süreçteki ciddiyeti ve özeni sayesinde 8 aylık tedaviyle dahi söz konusu olan şikâyeti sona erdirebildiği mümkün olabilir. 5-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanan CAS testiyle zihnin analizi için yapılan yetenek ve zekâ testidir. Bu test; çocuğun, kısa süreli görsel, işitsel belleğini ve dikkatini ölçmek için tercih edilir. 

Özel gereksinimi olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak yaşamlarına dokunmak ve umutlarını gerçekleştirmek için bir nebze de olsa katkı da bulunmak için Duru özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurduk. Duru Rehabilitasyon merkezi iki şubede faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılının şubat ayında açılan şubemizde otizm, zihinsel yetersizliği olan bireyler ve fizik tedavi programlarında, 2021 yılı ocak ayında faaliyetlerine başlayan şubemizde ise dil konuşma bozuklukları, işitsel rehabilitasyon ve öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

> > > >
Bizi Arayın